ΚΥΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ISBN: 978-618-84118-2-1)

ΚΥΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

(ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΥΗΣΗΣ)

 

HIGH RISK PREGNANCY

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΙΑΤΡΑΚΗΣ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΥ* - Φ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ* - Α. ΜΠΟΘΟΥ**

Ε. ΠΑΛΑΣΚΑ* - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το νέο βιβλίο του Καθηγητή κ. Γεωργίου Μ. Ιατράκη με θέμα την «Κύηση Υψηλού Κινδύνου» 
Το νέο σύγγραμμα “Κύηση Υψηλού Κινδύνου” του Καθηγητή κ. Γ. Ιατράκη αποτελεί μια επικαιροποιημένη ανανέωση της προηγούμενης έκδοσης του ίδιου συγγράμματος αλλά και την επικαιροποίηση και ενοποίηση των εκδόσεων του συγγραφέα: "Παθολογία της Κύησης" και “Ειδικά Προβλήματα Κύησης”. Στο σύγγραμμα αυτό υπάρχουν, επίσης, σύγχρονα στοιχεία από άλλες εκδόσεις του συγγραφέα. Ενδεικτικά, υπάρχουν επικαιροποιημένα στοιχεία από το σύγγραμμα «Γυναικολογική Ογκολογία» (στο κεφάλαιο που σχετίζεται με τη συνύπαρξη καρκίνου και κύησης), όπως και τη «Φαρμακολογία στη Μαιευτική και Γυναικολογία», στα υποκεφάλαια που σχετίζονται με τη φαρμακευτική αντιμετώπιση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων.  Το σύγγραμμα εκδίδεται τώρα από ιατρικές εκδόσεις με πολυετή θητεία στον χώρο. Στο νέο αυτό σύγγραμμα, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης θα βρει ποικιλία σύγχρονων γνώσεων που ενδεικτικά σχετίζονται με τη διάγνωση, την κλινική εικόνα και την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που είναι συνυφασμένες με την κύηση ή ειδικών προβλημάτων που συνυπάρχουν με αυτή. Η χρησιμότητα αυτού του βιβλίου για τον ειδικευμένο μαιευτήρα, τη μαία και τη/τον φοιτήτρια/ή είναι δεδομένη και το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όποιον θέλει να ανανεώσει τις γνώσεις του σε σύγχρονα θέματα κυήσεων υψηλού κινδύνου.

 

Σ. Ζερβούδης

Χειρουργός-Γυναικολόγος-Μαστολόγος

Αν. ΚαθηγητήςΙατρικήςΣχολήςΠανεπιστημίων 

Montpellier Γαλλίας

ΠρόεδροςMANΟSMED 

(MASTOLOGY ASSOCIATION OF NORTHERN 

AND SOUTHERN MEDITERRANEAN 

MOBILE UNIVERSITY OF MASTOLOGY)


 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να καλύψει, με σύγχρονο τρόπο, κύρια και ενδιαφέροντα θέματα των Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου.

Στη Μαιευτική, οι κατευθυντήριες οδηγίες, προέρχονται (σχεδόν πάντα) μετά από αντικειμενική εκτίμηση των ερευνητικών ευρημάτων. Στις κυήσεις υψηλού κινδύνου, όσο πιο αντικειμενικοί είμαστε, μετά από διαρκή μελέτη της σύγχρονης γνώσης, τόσο μικρότερη πιθανότητα υπάρχει να κάνουμε λάθος λόγω εφαρμογής υποκειμενικών αντιλήψεων. Επίσης, η καλύτερη χειρουργική επέμβαση δεν μπορεί να συγκριθεί με τη σωστή συμβουλευτική. Έτσι, ενώ η πρώτη μπορεί να σώσει μία ζωή (ή ≥3 σε πολύδυμη κύηση!), η δεύτερη μπορεί να σώσει εκατομμύρια ζωές.
Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να ανανεώσει, να εμπλουτίσει και, ενδεχομένως, να “διορθώσει” παλαιότερες εκδόσεις μου με αντίστοιχη θεματολογία. Όπως και σε άλλα βιβλία μου, έτσι και εδώ, κάποιες πηγές (σύγχρονης) βιβλιογραφίας μέσα στο κείμενο επιλέχτηκαν από πλήθος παρόμοιων πηγών. Συχνά, η παράθεση της βιβλιογραφίας γίνεται για να τονίσει τη σημερινή ισχύ των αναγραφόμενων, να τα συγκρίνει με παλαιότερα δεδομένα που έχουν αλλάξει ή ισχύουν ακόμα αλλά και για να “πείσει” ότι δεν αποτελούν απλά απόψεις του συγγραφέα.
Γ. Μ. Ιατράκης
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφάλαιο 1

ΚΥΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
Κεφάλαιο 2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Κεφάλαιο 3
ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Κεφάλαιο 4
ΒΛΑΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κεφάλαιο 5
ΒΛΑΠΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
Κεφάλαιο 6
ΑΛΛΟΙ ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Κεφάλαιο 7
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Κεφάλαιο 8
ΚΙΝΗΣΕΙΣ & ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΒΡΥΟΥ
Κεφάλαιο 9
ΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 10
ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Κεφάλαιο 11
DOPPLER 
Κεφάλαιο 12
ΒΙΟΨΙΑ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ
Κεφάλαιο 13
ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ 
Κεφάλαιο 14
ΕΜΒΡΥΟΣΚΟΠΗΣΗ
Κεφάλαιο 15
ΛΗΨΗ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Κεφάλαιο 16
ΥΠΕΡΕΜΕΣΗ ΚΥΗΣΗΣ 
Κεφάλαιο 17
ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ 
Κεφάλαιο 18
ΤΡΑΥΜΑ
Κεφάλαιο 19
ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Κεφάλαιο 20
ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Κεφάλαιο 21
ΥΠΕΡΤΑΣΙΚH ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
Κεφάλαιο 22
HELLP
Κεφάλαιο 23
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Κεφάλαιο 24
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ
Κεφάλαιο 25
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ
Κεφάλαιο 26
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ & ΑΜΝΙΟΥ
Κεφάλαιο 27
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΡΩΣΗ
Κεφάλαιο 28
ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ
Κεφάλαιο 29
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΗΣΗΣ
Κεφάλαιο 30
ΕΚΤΟΠΗ ΚΥΗΣΗ
Κεφάλαιο 31
ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
Κεφάλαιο 32
ΧΟΡΙΟΑΜΝΙΟΝΙΤΙΔΑ
Κεφάλαιο 33
ΠΡΟΩΡΗ ΡΗΞΗ ΤΩΝ ΥΜΕΝΩΝ
Κεφάλαιο 34
ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ 
Κεφάλαιο 35
ΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗ
Κεφάλαιο 36
ΚΥΗΣΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Κεφάλαιο 37
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ
Κεφάλαιο 38
ΜΕΓΑΛΟ ΕΜΒΡΥΟ 
Κεφάλαιο 39
ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΕΜΒΡΥΟΥ
Κεφάλαιο 40
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 
Κεφάλαιο 41
ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΕΜΒΡΥΟΥ
Κεφάλαιο 42
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΡΥΟΥ 
Κεφάλαιο 43
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΡΥΟΥ
Κεφάλαιο 44
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΡΑΝΙΟΥ-Σ.Σ. ΕΜΒΡΥΟΥ 
Κεφάλαιο 45
ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΡΥΟΥ 
Κεφάλαιο 46
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΡΥΟΥ 
Κεφάλαιο 47
ΟΓΚΟΙ ΕΜΒΡΥΟΥ 
Κεφάλαιο 48
ΥΔΡΩΠΑΣ ΕΜΒΡΥΟΥ 
Κεφάλαιο 49
ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΜΒΡΥΟΥ 
Κεφάλαιο 50
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΜΒΡΥΟΥ 
Κεφάλαιο 51
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΥΗΣΗΣ 
Κεφάλαιο 52
ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ 
Κεφάλαιο 53
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ 

Κεφάλαιο 54
ΕΜΒΟΛΗ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 
Κεφάλαιο 55
ΡΗΞΗ ΜΗΤΡΑΣ 
Κεφάλαιο 56
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ 
Κεφάλαιο 57
ΜΗ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ  
Κεφάλαιο 58
ΣΥΦΙΛΗ  
Κεφάλαιο 59
ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Κεφάλαιο 60
ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Κεφάλαιο 61
ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΑΙΔΟΙΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ  
Κεφάλαιο 62
ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ  
Κεφάλαιο 63
ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ  
Κεφάλαιο 64
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ  
Κεφάλαιο 65
ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ  
Κεφάλαιο 66
ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ  
Κεφάλαιο 67
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ  
Κεφάλαιο 68
ΙΟΓΕΝΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ  
Κεφάλαιο 69
ΙΟΣ TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΩΝ   
Κεφάλαιο 70
ΕΡΠΗΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ  
Κεφάλαιο 71
ΙΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ TOY ΑΝΘΡΩΠΟΥ  
Κεφάλαιο 72
ΕΡΥΘΡΑ  
Κεφάλαιο 73
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ  
Κεφάλαιο 74
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
Κεφάλαιο 75
ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ  
Κεφάλαιο 76
ΠAΘHΣEIΣ TOY KAPΔIAΓΓEIAKOY ΣYΣTHMATOΣ  
Κεφάλαιο 77
ΠAΘHΣEIΣ TOY ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙKOY ΣYΣTHMATOΣ  
Κεφάλαιο 78
ΠAΘHΣEIΣ TOY ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣYΣTHMATOΣ  
Κεφάλαιο 79
ΠAΘHΣEIΣ TOY ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣYΣTHMATOΣ  
Κεφάλαιο 80
ΠAΘHΣEIΣ TOY ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣYΣTHMATOΣ 
Κεφάλαιο 81
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
Κεφάλαιο 82
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ  
Κεφάλαιο 83
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ  
Κεφάλαιο 84
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ  
Κεφάλαιο 85
ΤΟ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 
Κεφάλαιο 86
ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
Κεφάλαιο 87
ΠΟΛΥΔΥΜΗ ΚΥΗΣΗ  
Κεφάλαιο 88
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ  
Κεφάλαιο 89
ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ   
Κεφάλαιο 90
ΙΣΧΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ  
Κεφάλαιο 91
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΚΕΤΟΥ 
Κεφάλαιο 92
ΩΚΥΤΟΚΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
Κεφάλαιο 93
ΔΥΣΤΟΚΙΑ  
Κεφάλαιο 94
ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑ  
Κεφάλαιο 95
ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ  
Κεφάλαιο 96
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ  
Κεφάλαιο 97
ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ  
Κεφάλαιο 98
ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ  
Κεφάλαιο 99
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΥΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  
Κεφάλαιο 100
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ  
Κεφάλαιο 101
ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
Κεφάλαιο 102
ΜΗΤΡΙΚΗ & ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ  
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

 

Παρακαλώ εγγραφείτε για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας